what does the bible say about sex toys

Jaké jsou potenciální nebezpečí zapojení se do nebiblických sexuálních praktik? Zapojení do nebiblických sexuálních praktik může vést k negativním důsledkům, jako je poškození důvěry ve vztahu, podpora nezdravé závislosti na vnějších podnětech pro potěšení nebo odklon od božího zamýšleného návrhu pro sexuální intimitu. Je důležité upřednostnit otevřenou komunikaci se svým manželem a vyhledat vodítko od důvěryhodných duchovních vůdců.

Závěr

Nejčastější dotazy